poniedziałek, 2 lipca 2012

Wakacje z wordem!

Szanowni Państwo!

Kajam się i posypuję głowę popiołem. Dwa artykuły i trzeci w toku, drugi rozdział doktoratu i jeszcze prywatne małe święto... Nie nadążałam, ale obiecuję poprawę. A właściwie cykl popraw. 

Zapraszam Państwa do kursu "sztuczek" związanych z popularnym edytorem tekstu. Postaram się publikować nowe materiały co tydzień. Gdybyście Państwo mieli jakieś konkretne oczekiwania - piszcie! Podpowiadajcie tematy! Planuję: automatyczny spis treści, stosowanie SmartArtów, gotowych styli, tworzenie korespondencji seryjnej...

Zdaję sobie sprawę, że pewnie dla części z Was niektóre rzeczy, o których będę tutaj pisać są znane od dawna, ale może jednak czymś użytecznym Was zaskoczę? Zobaczymy!
[informacja praktyczna: pracuję na wordzie z 2007 roku i z tegoż właśnie "wydania" będą zrzuty ekranowe, a także konkretne porady]

czwartek, 10 maja 2012

Do wykorzystania: pomysł na WebQuest!

WebQuest jest innowacyjną i interaktywną metodą, czerpiącą z zasobów technologii informacyjnej. Wykorzystana w procesie dydaktycznym z pewnością go wzbogaci o uczniowską kreatywność i odkrywczość. Aby przybliżyć Państwu tę metodę, podam przykładowy (autorski) pomysł na WebQuest dotyczący poezji elektronicznej oraz prozy hipertekstowej, który można wykorzystać w polonistycznym procesie dydaktycznym.

Temat Webquestu mógłby zostać stworzony na zasadzie kontrowersji lub zostać sproblematyzowany. Przykładami takich tematów mogłyby być np.: „Hipertekstualność – potrzeba chwili czy nowa forma bycia literatury?”, „Proza i poezja w sieci – literacka hybryda czy nowy tekst kultury?”, „Współtworzenie literatury – nowa forma sztuki i doświadczenia literackości czy wymysł XXI wieku?” W zależności od wybrania jednego ze skonkretyzowanych tematów, zakładana wstępna hipoteza i zadania/polecenia dla grup dotyczyłyby różnych kwestii płynących z tej ogólnej problematyki. Sformułowanie kontrowersyjnego czy sproblematyzowanego tematu ma za zadanie wzbudzić emocje, w efekcie których zostaną podjęte uczniowskie działania praktyczne, mające na celu rozwiązanie problemu i wysunięcie refleksji.

METODA WEBQUEST – PRZYKŁAD: 
Przemiany dokonujące się obecnie na płaszczyźnie literackiej – zarówno w prozie jak i w poezji – zastanawiają czytelnika-odbiorcę nad jakością prozy hipertekstowej oraz poezji elektronicznej. Tradycyjne teksty – nabierając nowej formy – zmuszają do refleksji nad jakością literackości i płynącego przekazu werbalnego. Innymi słowy, problematyka ta wzbudza niemałe emocje i kontrowersje. A Ty jak sądzisz? Czy jesteś fascynatem takiego rodzaju sztuki literackiej, czy może raczej uważasz to za nic nie znaczące konstrukty, zaburzające odbiór dzieła sztuki? Czy sądzisz, że jest to chwilowa moda, czy może początek Nowego (postrzegania literackości w ogóle)? Projekt ten pozwoli Ci na głębsze rozeznanie we wspomnianym temacie, a także na sformułowanie przemyślanych refleksji na ten temat.
Pierwsza grupa uczniów będzie zajmowała się powieścią hipertekstową; druga natomiast zajmie się poezją elektroniczną (tematyka może dotyczyć: formy, gatunku, struktury, języka i jego funkcji oraz różnic występujących pomiędzy tradycyjnym a nowym gatunkiem literackim). Czas na realizację zadania dla obu grup to dwa tygodnie.
Grupa pierwsza – zadania/zagadnienia[1]:
1.      Poszerz swoje wiadomości na temat powieści hipertekstowej. Do tego celu posłużą Ci:
·         strony WWW (znajdziesz je w zakładce: „Źródła internetowe”),
·         dodatkowe źródła informacji, które będą celem Twoich sieciowych poszukiwań,
·         wszelkie publikacje, artykuły i książki dotyczące badanej tematyki (poszukaj w zakładce: „Źródła tradycyjne”,
·         wybrana przez Was jedna z powieści hipertekstowych (możesz porównać ze sobą również dwa teksty tego typu). Proponowane przykłady to: Elektropis znaleziony w Krzeszowicach (autor anonimowy), Koniec świata według Emeryka (autor: R. Nowakowski), Tramwaje w przestrzeniach zespolonych (autor: dr Muto), Gmachy, Trwonienia czasu (autor: xnauta), Rok bez siedmiu minut (wielu autorów), Hitalia (wielu autorów).
2.      Sformułuj tezę[2], która będzie punktem wyjścia do poszukiwanych przez Ciebie argumentów. Przykład: powieść hipertekstowa jest interaktywną formą doświadczania literatury.
3.       Poprzez stworzony przez Ciebie ustrukturyzowany ramowy plan wypowiedzi będziesz mógł prezentować swe argumenty w sposób uporządkowany, uwzględniając w swej wypowiedzi budowę hipertekstowego dzieła literackiego oraz jego języka. Będziesz miał tu możliwość porównania go z tradycyjnym utworem prozatorskim (dowolnie wybraną przez Ciebie powieścią). Nie zapomnij o wnioskach wieńczących i podsumowujących Twoją wypowiedź. Ważne jest także powoływanie się na różne źródła – pamiętaj o zestawieniu bibliograficznym! (tworzenie przypisów oraz bibliografii – patrz załącznik nr 1). Zapamiętaj także, że nie tylko ważne są kwestie merytoryczne Twojego wystąpienia, ale i sposób ich prezentacji (o strategiach wystąpień publicznych czytaj w załączniku nr 2).
4.      Prezentacja multimedialna, którą stworzysz powinna mieć nie więcej niż kilka slajdów. Należy więc umieszczać w niej informacje już wyselekcjonowane i poddane syntezie słownej. Wielkim walorem będzie zamieszczenie w niej także graficznych przedstawień czy zdjęć obrazujących przedmiot badań. Pamiętaj! Forma tabelaryczna doskonale pokaże różnice płynące z porównania dwóch form literackich (o sposobach tworzenia prezentacji multimedialnych czytaj załącznik nr 3).
5.      Przed prezentacją wyników swych poszukiwań i badań, przećwicz wystąpienie np. przed rodzicami bądź znajomymi.
Przykładowe źródła dotyczące literatury hipertekstowej[3]:
·         internetowe:
R. Coover, Koniec książek, tłum. M. Pisarski, [on-line:] www.techsty.art.pl.
A. Pająk, Powieść hipertekstowa, [on-line:] http://www.techsty.art.pl/hipertekst/hiperfikcja.htm.
·         tradycyjne:
M. Bogaczyk-Vormayr, Wszystko jest Tekstem? Hipertekstualność jako nowe doświadczenie literatury, „Teksty Drugie” 2008, nr 1/2.
E. Branny, Powieść a powieść hipertekstowa, [w:] e-polonistyka, red. A. Dziak, S.J. Żurek, Lublin 2009.
M. Janusiewicz, Czytelnik współtwórcą utworu…, „Nowe Media, Nowe w Mediach” 2007, nr 3.
M. Janusiewicz, Literatura hipertekstowa – ewolucja tradycji czy tradycji zaprzeczenie?, [w:] e-polonistyka, red. A. Dziak, S.J. Żurek, Lublin 2009.
M. Pisarski, Hipertekst a Story. Upadki i wzloty powieści hipertekstowej, „artPapier” 2009, nr 19.
P.Potrykus-Woźniak, Powieść hipertekstowa, [w:] Słownik nowych gatunków i zjawisk, Warszawa – Bielsko-Biała 2010, s. 196-198.

Załączniki:
1)      Wirtualne Informatroium, [on-line:] http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/wi/zalaczniki.php?link=zalacznikil.
2)      O czym warto pamiętać w trakcie prezentacji, [on-line:] http://zajaczkowski.org/2008/11/06/o-czym-warto-pamietac-w-trakcie-prezentacji/.
Efekty:
Końcowym efektem pracy grupy pierwszej oraz drugiej będzie dziesięciominutowe wystąpienie (poszerzone o prezentację multimedialną), dzięki któremu zostanie udzielona uargumentowana odpowiedź na pytanie postawione na początku pracy. Zarówno jedna jak i druga grupa (prócz kwestii merytorycznych) nauczą się krytycznego podejścia do zgromadzonych informacji oraz selektywnego ich doboru. Dodatkowo poszerzą swe kompetencje oraz sprawności racjonalnego i trafnego wyszukiwania pożądanych informacji oraz wysnuwania wniosków na ich podstawie (analiza i synteza). Poza tym, zdobędą wiedzę na temat praktycznej prezentacji wyników swych poszukiwań, a także sposobów tworzenia przypisów i zestawień bibliograficznych. Ważną kwestią są również kształcone kompetencje społeczne uczniów współpracujących w jednej grupie zadaniowej.

PO WYKORZYSTANIU TEGO PROJEKTU W PAŃSTWA KLASACH - LICZĘ NA KOMENTARZE I WRAŻENIA!

[1] Zadania grupy drugiej będą analogiczne w swej strukturze, dlatego zostały tu pominięte. Niemniej jednak będą dotyczyły płaszczyzny poezji elektronicznej.
[2] Tu podana jest dla przykładu tylko jedna teza. W zależności od przyjętej tezy, treść zadań szczegółowych będzie różna.
[3] Przykładowe źródła dotyczące poezji elektronicznej:
·         internetowe:
L. Onak, Podsumowanie liternetu 2008, „Niedoczytania”, [on-line:] www.niedoczytania.pl.
M. Pisarski, Poezja elektroniczna, [on-line:] http://techsty.art.pl/hipertekst/hiperpoezja.htm.
·         tradycyjne:
M. Bogaczyk-Vormayr, Wszystko jest Tekstem? Hipertekstualność jako nowe doświadczenie literatury, „Teksty Drugie” 2008, nr 1/2.
Poezja ze spotkania, z Michałem Zabłockim rozmawia Robert Ostaszewski, „Dekada Literacka” 2003, nr 3/4.
P.Potrykus-Woźniak, Poezja w sieci, [w:] Słownik nowych gatunków i zjawisk, Warszawa – Bielsko-Biała 2010, s. 166-167.
Elektroniczna mapa myśli

Nudzą Cię tradycyjne sposoby notowania? Szukasz innowacyjności i kreatywności w swoim warsztacie pracy? Doskonałym do tego narzędziem wydaje się elektroniczna mapa myśli, dzięki której możesz w nielinearny, obrazowy sposób przedstawić pewne zagadnienie. Dzięki takiej formie pracy nie tylko rozwijasz swoją wyobraźnię, ale też nabywasz umiejętności logicznego myślenia. Poza tym, jest to idealna pomoc do porządkowania Twoich notatek, planów, konspektów czy innych pomysłów. Zachęcaj swoich uczniów do korzystania z elektronicznych map myśli - dzięki nim nauczą się twórczo powtarzać i opanowywać pożądany materiał. Polecam!

Poniżej podaję program do tworzenia elektronicznych map myśli - gotowy do pobrania i łatwy w obsłudze:

Przykład mapy myśli (źródło dostępu: http://www.mac.pl/Blog_Nowinki_w_EW/Mapy_mysli_inteligentne_notatki.html)
Życzę wiele satysfakcji płynącej z korzystania z tego narzędzia!

wtorek, 1 maja 2012

W oczekiwaniu na refleksje i uwagi o egzaminie gimnazjalnym z części humanistycznej

Minął już tydzień od humanistycznej części egzaminu gimnazjalnego. Uczniowie kończący ten etap edukacyjny po raz pierwszy musieli zmierzyć się z systemem oceniania zewnętrznego, który reguluje nowa podstawa programowa. Po lekturze i analizie zadań egzaminacyjnych rodzi się do Państwa pytanie - praktykujących nauczycieli języka polskiego: czy i na ile nowy dokument podstawy programowej zmienił - według Państwa -  egzamin gimnazjalny? Czy na niego wpłynął i w jakim zakresie? W czym widać zmiany? A może ich w ogóle nie ma? W oczekiwaniu na wyniki egzaminu dla gimnazjalistów - czekam na Państwa głosy i opnie na ten temat!

wtorek, 3 kwietnia 2012

Co warto czytać? - wokół edukacji międzykulturowej


         
Szanowni Państwo!

Natknęłam się jakiś czas temu na ciekawą informację,  dotyczącą przedsięwzięcia, którego głównym celem  było kształtowanie świadomości międzykulturowej dzieci poprzez książki. Chodzi o BARFIE (Books and Reading for Intercultural Education) – realizowany w latach 2002-2004 międzynarodowy projekt, do którego włączyło się 11 krajów z Europy (m. in. Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Portugalia, Słowacja, Wielka Brytania, a także Polska). W ramach tegoż projektu opracowano listę – katalog 138 książek rekomendowanych do prowadzenia zajęć z edukacji międzykulturowej. W Polsce wyróżniono 7 publikacji, przeznaczonych dla czytelników w różnym wielu; od dzieci w szkole podstawowej po młodzież licealną (7- do 19-latki). Wyselekcjonowane publikacje pochodzą z okresu między rokiem 1999 a 2003, więc z dzisiejszej perspektywy spis ten być może wydaje się nieco nieaktualny, jednak warto go przywołać. Na liście znajdują się następujące pozycje:
1. Magda.doc, (Marta Fox)
2. Jeż, (K. Kotowska)
3.
Miłość, psiakrew (E. Nowacka)
4. Hera, moja miłość (A. Onichimowska)
5. Trzeci Świat Mateusza (E. Przybylska)
6. Chwileczkę, Walerio (K. Siesicka)
7. Tego lata w Burbelkowie (M. Tomaszewska) 
          Propozycje te dotykają zagadnienia inności bardzo ogólnie, poruszają problematykę braku akceptacji w najbliższym otoczeniu,  problematykę młodzieżową – dorastania i związanych z nim problemów. Zastanawiający jest fakt, że w przypadku innych niż Polska krajów, repertuar zagadnień jest o wiele bardziej bogaty - znajdziemy tu problematykę rasizmu, dyskryminacji rasowej, tolerancji i nietolerancji, mniejszości narodowych i etnicznych, konfliktów międzykulturowych, różnorodności kulturowej świata. Poszczególne publikacje dotyczą np. kultury romskiej czy islamskiej.
           Jaki był więc klucz wyselekcjonowania książek w Polsce? Czy dziś spis ten wyglądałby tak samo? Jestem niezmiernie ciekawa, czy Wy - nauczyciele języka polskiego - pracujecie lub pracowaliście na swoich lekcjach z powyższymi tekstami? A może dodalibyście inne, jak choćby nowsze „Przygody Innego” „Spotkania z Innymi. Czytanki do edukacji międzykulturowej”, komiks „Romowie-Roma-Romanies” albo książki Z. Smith, które  można już znaleźć w licealnych bibliotekach szkolnych? W nowej podstawie programowej z języka polskiego czytamy przecież, że uczeń na III etapie edukacyjnym posługuje się pojęciami tolerancja-nietolerancja, omawia takie zagadnienia jak wiara religijna, inność czy „dostrzega zróżnicowanie postaw społecznych, obyczajowych, narodowych, religijnych, etycznych, kulturowych”. W komentarzach dla szkoły podstawowej czytamy zaś, że pomocna może okazać się „kategoria Innego (Obcego), której wykorzystanie skłania do rozmów o tolerancji, otwarciu wobec inności, akceptacji drugiego człowieka [...]”. 
          Które utwory z tzw. kanonu stwarzają nauczycielowi szansę przybliżenia uczniom różnorodności kulturowej świata, podniesienia dyskusji na temat tolerancji, stereotypów? Z jakimi książkami/ utworami, tekstami (także z literatury współczesnej),  na lekcjach warto pracować, by móc poruszyć zagadnienia odmienności kulturowej, wielo- i międzykulturowości? I najważniejsze, czy uczniowie są zainteresowani tymi tematami?  

Zapraszam do dzielenia się swoimi doświadczeniami, trudnościami z jakimi się spotkaliście i pomysłami lekcji!
Sylwia